Tímto vyhlašuji soutěž „UI s DXE“, ve které hledám to nejpěknější UI zahrnující addon DXE. Pokud byste se chtěli soutěže zúčastnit, přečtěte si následující podmínky a odešlete svou přihlášku pomocí formuláře dole.

Podmínky soutěže

Obecná ustanovení soutěže

 • Iniciátorem soutěže (dále jen „Organizátor“) je Greghouse, vývojář addonu Deus Vox Encounter (dále jen „DXE“) a hráč na realmu Apollo 1.
 • Soutěž probíhá od 10. 8. 2020 do 31. 8. 2020.
 • Soutěže se může zúčastnit herní postava z realmu Apollo 1 (dále jen „Postava“).
 • Každá Postava může podat pouze jednu Přihlášku do soutěže prostřednictvím formuláře níže (dále jen „Přihláška“).
 • Každý hráč může podat Přihlášku pouze za jednu Postavu.
 • Organizátor se soutěže se svými postavami neúčastní.
 • Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže Postavy, které nesplňují Podmínky pro zařazení do soutěže.
 • Organizátor bude konečné pořadí Postav určovat subjektivně pouze na základě soutěžního screenshotu uživatelského rozhraní (dále jen „Screenshot“).
 • Hlavní ceny budou vyhlášeny 1. 9. 2020 a to za předpokladu, že se do soutěže zapojí minimálně 5 hráčů.
 • Součástí vyhlášení bude zveřejnění jmen vítězných postav a jejich Screenshotů.

Podmínky pro zařazení do soutěže

 1. Řádné a úplné vyplnění odeslané Přihlášky.
 2. Přiložený Screenshot musí splňovat následující kritéria:
  • Musí být pořízen během encounteru s bossem nebo v průběhu battlegroundu.
  • Musí zobrazovat uživatelské rozhraní (dále jen „UI“), jehož aktivní součástí je addon DXE ve verzi vyvíjené pro realm Apollo 1 pocházející z webu dxe.jecool.net.
  • UI Postavy nesmí být základní a musí být zřejmé, že jeho přizpůsobování bylo vynaloženo úsilí.
 3. Postava, jejíž jméno se od doby přihlášení do soutěže do doby předání případné výhry změní, je ze soutěže automaticky vyřazena.

Ceny soutěže

Hlavní ceny

 1. místo – 20 000 goldů
 2. místo – 10 000 goldů
 3. místo – 5 000 goldů

Bonus

Každá řádně vyplněná Přihláška získává nárok na Bonus ve výši 100 goldů.

Podmínky pro vyplacení výhry

 1. Hlavní ceny budou předány přímo vítězným Postavám pomocí tradu a to za přítomnosti výherců všech hlavních cen.
 2. Postava, která získá hlavní cenu a / nebo Bonus musí mít při převzetí staženou a prokazatelně aktivovanou poslední dostupnou verzi DXE pro daný realm.
 3. O získání Bonusu budou Postavy informovány po vyhlášení vítězů prostřednictvím herní pošty.
 4. O vyplacení Bonusu mohou dotyčné postavy požádat prostřednictvím preferovaného komunikačního kanálu ze sekce O mně.

Přihláška do soutěže

Soutěž již neprobíhá