Vážení hráči a uživatelé DXE,

Doba se posouvá a s ní i naše zážitky na realmech Apollo. Twinstar team nás nedávno obdařil funkcí Cross-Faction Battlegroundů, díky které je možné, aby při nevyváženému počtu přihlášených hráčů na jedné z frakcí, hrál přebytek za frakci druhou. Pochybuju, že existuje člověk, kterého by jednoho dne nezarazilo, co dělá při startu battlegroundu na hordě, když je night elf nebo co dělá v alianční základně, když je troll a jak to, že je můj spoluhráč tauren resp. gnom.

Funkce jako taková mě osobně nijak nepřekáží. Smíšené týmy jistě pomůžou k častějšímu složení battlegroundů, ale jedna věc mě na tom iritovala velmi a to je fakt, že se při střídání stran měnila grafika. Jednou byly naše značky na mapě modré, příště červené. Jednou bylo naše skóre červené, příště modré. Barvy timerů byly červené, protože jsem byl přiřazen na hordu, a další hru zase modré. Přišlo mi to chaotické. Dokonce natolik, že jsem se battlegroundům začal vyhýbat. Když jsem 16. 7. 2019 vydal verzi 3.3 s první zásadní implementací battlegroundů, velice mi to v nich zpříjemnilo. Věci měly řád, nyní přišel chaos. Musel jsem se pokusit to změnit. Pracoval jsem proto více než 2 měsíce na řešení, jehož výsledkem je následující update:

Deus Vox Encounters 3.4

– Battlegrounds II – ​

Pokud budete chtít nové funkce v battlegroundech využít, informace níže by Vám měly poskytnout potřebné porozumění.

Cílem tohoto updatu je přinést lepší předvídatelnost toho jak DXE a potažmo i hra prezentuje Vaši frakci uvnitř battlegroundu. Děje se tak podle toho jaký nastavíte Faction Mode (Frakční Mód) v DXE.

Faction Mode

Tato volba má 4 možnosti nastavení:

 • Alliance – hráč je vnímán vždy jako aliance
 • Horde – hráč je vnímán vždy jako horda
 • Actual – hráč je vnímán dle jeho skutečné frakce (nikoliv dle té, která mu byla určena v BG)
 • Current – hráč je vnímán dle frakce, která mu byla určena v BG (nehledě na jeho skutečnou frakci)

Podle možnosti, která je hráčem zvolena, tím jakou má hráč frakci a tím jaká frakce mu je přiřazena v BG se pak rozhoduje, zda dojde k prohození různých aspektů vzhledu hry.

Příklad 1: Jsem hráčem aliance, preferuji alianci a jsem přiřazen do týmu aliance = nic se nemění.

Příklad 2: Jsem hráčem aliance, preferuji alianci, ale jsem přiřazen do týmu hordy = provádí se změna.

Příklad 3: Jsem hráčem aliance, preferuji ale být vnímán jako horda, ale jsem přiřazen do týmu aliance = provádí se změna.

Příklad 4: Jsem hráčem aliance, preferuji ale být vnímán jako horda a jsem přiřazen do týmu hordy = nic se nemění.

Prováděné změny

Je důležité si uvědomit, že jakýkoliv addon, kterým DXE je, má omezené možnosti v tom co může a co nemůže ovlivnit.

Jsou aspekty hraní za opačnou frakci, které zvrátit nelze. Mezi ty patří např. fakt, že startujete v opačné základně – s tím je nutné se smířit.

Mezi další aspekty patří záležitosti modelů. Alianční vlajka bude mít stejný vzhled na podstavci nehledě na to, jestli ji chce ukrást horda nebo aliance (hrající za hordu). Báze zabraná aliancí bude mít alianční vlajku nehledě na to, jestli ji zabral hráč aliance nebo hráč hordy (hrající za alianci) – s tím je nutné se smířit.

Jsou tu ale aspekty, které v naší moci jsou a ty se týkají uživatelského rozhraní. DXE tedy změní podle preferované frakce tyto součásti UI uvnitř battlegroundu:

Chat

V battlegroundech se objevují 5 typů textů, které končí v chatovém okně (v posledním případě i v Emote Framu):

 • Battleground Horde – např. Arathi Basion „Greghouse claims the blacksmith! If left unchallenged, the Horde will control it in 1 minute!„,
 • Battleground Alliance – např. Warsong Gulch „The Horde flag was picked up by Greghouse!“,
 • Battleground Neutral – např. Isle of Conquest „Greghouse claims the Docks! If left unchallenged, the Horde will control it in 1 minute!“,
 • Monster Yell – např. Alterac Valley „Herald yells: The Stonehearth Bunker is under attack! If left unchecked, the Horde will destroy it!“,
 • a Raid Boss Emote – např. Strand of the Ancients „The Horde captured the East Graveyard!“.

Tyto texty DXE upravuje tím, že prohazuje slova „Alliance“ a „Horde“ tak, aby odpovídaly preferované frakci.

Výjimkou jsou texty, které píší sami hráči a to ať už přímo nebo nepřímo prostřednictvím addonů (včetně DXE). V komunikaci s ostatními bychom měli sdílet, alespoň v tomto bodě, společnou realitu. Pokud by hráč aliance preferující alianci ale přiřazený k hordě napsal do chatu: „Aliance vyhraje“ a myslel tím svůj tým, kterým by byl efektivně tým hordy (tak to bude zbytečně mást ostatní lidi). Při komunikaci ven bych tedy dával přednost tomu, aby hráči nazývali svůj tým tak, jak ve skutečnosti je nehledě na své preference (pozn. možná to někomu začíná připomínat i lecos jiného než hraní her).

Points of Interest (POIs)

Ve WoW existují 3 typy map:

 • World Map (to je ta velká, obvykle přes celou obrazovku),
 • Battlefield Minimap (to je taková menší, kterou lidi používají často v BG),
 • a Minimap (to je ta klasická (obvykle) kulatá minimapa, standardně vpravo nahoře).

Na všech těchto mapách se v battlegroundech ukazují ikony důležitých míst (tzv. Points of Interest), které mají barvy odpovídající frakci, do jejíž týmu byl hráč přiřazen. Základny hordy jsou červené, základny aliance jsou modré.

Tyto ikony DXE prohazuje za ty, které odpovídají preferované frakci.

Ikony s preferovanou frakcí Alliance Ikony s preferovanou frakcí Horde

Výjimkou jsou ikony vlajek. Rozhodl jsem se, že bude lepší, aby ikony vlajek odpovídaly jejich fyzické reprezentaci (která se nedá změnit).

Tabulka hráčů

Po stisknutí SHIFTu a MEZERNÍKU se objeví známá tabulka hráčů s informacemi o damage, healu, honoru, atd. Podobně jako výše, DXE upravuje informace, které přicházejí do této tabulky tak, aby frakce odpovídaly preferované frakci.

Score Frame

Změny nastaly také v tom jak se vykresluje Score Frame v souvislosti s preferovanou frakcí. V předchozí verzi byla aliance vždy nalevo a horda vždy napravo. V nové verzi se toto rozestavení řídí podle preference hráče. Strana, na které je hráč je označována jako „domácí tým“. Ten je pak ve výchozím nastavení vlevo a druhý tým pak vpravo. Lze ale nastavit, aby tomu bylo naopak, pokud hráč preferuje tu či onu stranu. Zbarvení stran je pak dáno volbou Faction Mode vysvětlenou výše.

Score Sloty

V souvislosti s otáčením pořadí týmů ve Score Framu dává určitý smysl, aby se i pořadí slotů v určitých případech otáčelo. Toto otáčení lze v případě individuálních battlegroundů vypnout, pokud to hráč nechce.

Jako příklad lze uvést Arathi Basin

Se zapnutým automatickým otáčenímS vypnutým automatickým otáčením
Řazení slotů začínající Farmou se bude držet
na straně, kde je horda.
Řazení slotů začínající Stables bude
vždy zleva doprava.

Capture Bar

 • Speciálně pro battleground Eye of the Storm jsem duplikoval funkčnost Blizzardovského Capture Framu, který je standardně zobrazen vpravo nahoře pod minimapou. Důvodem je lepší integrace do nových mechanik frakcí a jejich otáčení a lepší návaznost na Score Frame. Zobrazení Capture Baru je volitelné a jeho zobrazením skryjete původní Capture Frame od Blizzardu

Battleground Shutdown

Nově jsou v battlegroundech dostupné odpočty na uzávěru battlegroundu pro nedostatek hráčů. Tento odpočet dává lepší představu než informace z chatu a zároveň reaguje okamžitě, na rozdíl od chatu, který reaguje až se zpožděním.

V Alterac Valley navíc bude k dispozici krom tohoto timeru dostupný i timer s odhadem vítěze, neboť v tomto battlegroundu vyhrává ten, kdo má více bodů (Resources) na konci odpočtu (na rozdíl od jiných battlegroudů).

Battlegroundy

Důvod proč přijít s řešením trval skoro 2 měsíce byl především ten, že abych byl schopný rozumným způsobem realizovat výše uvedené frakční šachy, rozhodl jsem se předělat celý systém, na kterém bylo postavené původní zpracování battlegroundů v DXE. Všechny battlegroundy jsem tak implementoval téměř od začátku. Nový systém značně zjednodušil a zpřehlednil kód pro mě a zároveň mi umožnil přidat funkce, které by původně byly velmi složité.

Obecné

 • „Speedkilly“ se v battlegroundech zaznamenávají vždy s ohledem na to, na které straně se hráč efektivně nachází. Jinak řečeno, např. výhra za tým aliance bude zaznamenána za alianci nehledě na to, zda je hráč z té či oné frakce.
 • Tabulka hráčů na konci battlegroundu nyní správně ukazuje správně a rozdílně texty pro remízu a pro timeout pro nedostatek hráčů. Je důležité poznamenat, že stav remízy i time outu je normálně Blizzard UI reprezentován jako výhra hordy, která ovšem není skutečná a jedná se o bug na jejich straně.

Capture the Flag

 • Vylepšen mechanismus detekce vlajky při vstoupení do již rozběhnutého battlegroundu. Pokud lze vyvodit, že vlajka byla zcizena, bude tak v UI znázorněno a pokud bude možné zjistit i jméno vlajkonoše, bude taktéž aktualizováno.
 • Opraveno nastavování vlajkonoše do Score Slotu opravující bug z předešlé verze, kdy na slot nešlo kliknout.
 • Opraven odpočet vracení vlajky, který v minulé verzi občas selhal z důvodů implementace využívané knihovny.
 • Speciální oprava pro mapu, kde namísto špatně nastavené textury již bude vidět Alianční vlajka.
Před opravouPo opravě

Base resource race

 • Přepracována metoda předpovídání vítěze (týká se Arathi Basin, Battle for Gilneas a Eye of the Storm) . Současná metoda by měla být nanejvýše přesná v jakémkoliv bodu hry.

Alterac Valley

 • Opraveno zobrazování ikony pro East Frostwolf Tower, když je zničena. Ze záhadného důvodu server přestane posílat informace o tomto bodu a tak se přestane zobrazovat. V takovém případě jsem prostě nasimuloval, že je vše v pořádku.
Před opravouPo opravě
 • Přidán odpočet předpovědi výherce v případě, že se battleground ukončuje pro nedostatek hráčů.

Strand of the Ancients

 • Vylepšena detekce stavu a kód obsluhující battleground.

Eye of the Storm

 • Rotace textů bází ve score slotech na základě otáčení hráčovy postavy je nyní mnohem rychlejší zkrácením intervalu pro update.

Eventy

 • Vytvořen modul pro The Crown Chemical Co. (Love is in the air event boss).

Bastion of Twilight

Valiona & Theralion

 • Přidán záložní spouštěč pro Engulfing Magic, aby timer mizel i pro lidi, kteří jsou v druhé fázi.

Blackwing Descent

Omnotron Defense System

 • Přidáno dodatečné nastavení pro Arcane Annihilator, aby nebyl podmíněn targetováním Arcanotrona.

Maloriak

 • Opraven timer pro Scorching Breath.
 • Opraven timer pro Release Aberrations.

Well of Eternity

Queen Azshara

 • Přidáno rušení šipek po zabití Hand of the Queen

Vylepšení a opravy

Options

 • Přidáno tlačítko Show Score Frame pro vyvolání Score Framu v testovacím módu.
 • Přidáno nastavení písma pro Score Sloty
 • Zreorganizováno nastavení pro Score Frame
 • Přidáno tlačítko pro otestování vzhledu break timeru.

Core

 • Opraven Lua error při automatickém otevírání oken na počátku fightu
 • Opravena řada dalších Lua errorů

Radar

 • U encounterů, kde je radar nastaven, že nekontroluje obecné vzdálenosti mezi hráči, je možné nastavit radaru sníženou průhlednost, aby byly jiné prvky kruhy nebo čáry více prominentní.
Nastavení je k dispozici v Options zde:

Alerts

 • Vylepšeno zarovnávání textů u timerů.
 • Opravena animace zarovnávání textů u timerů.
 • Opraveno aktualizování rámů timerů při animaci.

Upozornění pro vývojáře

Pro zajištění funkčnosti výměny frakčních ikon, textů apod. byly nahrazeny tyto globální funkce:

 • GetNumMapLandmarks,
 • GetMapLandmarkInfo,
 • GetBattlefieldScore,
 • GetBattlefieldTeamInfo,
 • SetBattlefieldScoreFaction,
 • a GetBattlefieldWinner

Původní funkce jsou k dispozici pod proměnnou DXE.originalfunctions. Nahrazení globálních funkcí bylo nutné,neboť je volá samo Blizzard UI a je to z daleka nejsnazší způsob jak opatření proti výměně frakcí realizovat.

Závěr

Děkuji hráčům, že DXE hojně využívají, podporují tím moji touhu ve vývoji pokračovat pro realmy Apollo a Apollo 3 a doufám, že zůstanete DXE věrní i pro Firelands. V tomto releasu bylo mnoho změn, které jsem se snažil otestovat jak to jen šlo a proto Vás prosím. Pokud narazíte na nějaký problém, dejte mi vědět, aby byla naděje ho vyřešit.

Příchodem Firelands by se měly smazat rozdíly v timerech v 4.1 raidech, což znamená, že opět není nutné vydávat rozdílné verze a bude nadále verze pro oba realmy společná.

Rád bych připomněl, pokud si myslíte, že moje práce na DXE má pro Vás hodnotu a byli byste ochotni ji nějak ocenit, můžete mi poslat jakékoliv množství hvězd uznáte za vhodné (viz odkaz vpravo nahoře).

Děkuji Vám!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *