DOWNLOAD Dominos feat. Dual Spec

Autor:  Jason Greer aka Tuller

Addon Dominos slouží ke snadné modifikaci action barů, rozmístění na obrazovce, skrývání, rychlému bindování a dalšímu. Tento příspěvek je tedy věnován hlavně těm, kteří si již našli cestu k tomuto addonu. Mezi addony je nyní celkem standardní, že je možné ukládat nastavení do tzv. „profilů“, které je poté možné i sdílet mezi více postavami. Některé addony (třeba PitBull nebo Quartz) navíc umožňují tzv. „dual-profile“, což znamená, že pro každý talent spec vaší postavy (Primární a Sekundární) je přiřazen určitý profil. Díky takovým profilům je pak možné po správném nastavení změnit prakticky celé UI (nebo jeho část) jen pouhým přehozením na druhý talent spec.

Příklad z praxe:

U tankování máte rádi ability pěkně uprostřed, ideálně výše, abyste mohli sledovat cooldowny atd. U healu naopak je uprostřed dominantní addon na healování dle vašeho výběru a action bary se spelly by Vám překážely.

Dominos samo o sobě profily nabízí, ale přehazovat je mezi talenty musí člověk ručně. Dnes mi tedy došly nervy a zajistil jsem, aby bylo možné v Dominos sekundární profil nastavit a při přehazování talentů se profily automaticky střídají.

Nastavení pak vypadá takto:

zelenou barvou je označen aktivní profil a červenou sekundární, který bude aktivován při přehození talentů. K nastavení sekundárního profilu stačí vybrat patřičný profil a kliknout na tlačítko „Set Secondary Profile„. Není-li žádný profil nastavený jako sekundární (označen červeně), nezmění se profil tak, jako tomu je v původní verzi. Zrušit výběr sekundárního profilu lze tak, že jako sekundární nastavíte tentýž, který je právě aktivní.