GregHouseStyle
v1.5​

aka „další bonzácký addon“​

Aktualizace – leden 2020

Díky několika změnám Twinstaru, které mají hru posunout dál k blizzliku, již není možné, aby addon plnil některé funkce a to zejména:

 • monitorování vyklikávání kotlů
 • monitorování vyklikávání košů s jídlem

Absence těchto funkcí mě velmi mrzí, ale klient nyní před námi tyto informace skrývá a addon je tedy nemůže nadále zachycovat a vyhodnocovat. Bylo mi řečeno, že nový stav je blizzlike a měnit se to nebude.

Úvodem

Lidé, kteří se se mnou v posledních 2 letech šli raid, si mohli občas všimnout, že mám addon, který hlásí různé prohřešky jako vyklikávání hromadného jídla pro raid nebo vytváření bannerů (obvykle přímo na lidech, abych se nemohli pohnout). Tento addon jsem od základu napsal a v době psání tohoto příspěvku jej, pokud já vím, vlastní jen 2-3 další lidi, se kterýma jsem se o to rozhodl rozdělit. Nyní nastal čas addon zpřístupnit širšímu obecenstvu.

Addon je inspirován (jak je již z názvu patrné) addonem PheonixStyle, což je široce multifunkční addon na zpracování combat logu a hlášení různých věcí převážně v boss encounterech samotných (např. kdo probil u Rohashe kolik damage do štítu, apod), ale obsahoval i malinké announce, když např. někdo použil vrták do Blackrock Depths. Ačkoliv výborný, ale komplexní addon PhoenixStyle je, napadlo mě vytvořit značně zjednodušenou verzi, která bude hlásit různé vylomeniny, které členové party nebo raidu provádějí a tak vznikl GregHouseStyle.

Funkce

Addon hlásí použití (a jejich původce) různých otravných předmětů jako:

Addon monitoruje použití [Seafood Magnifique Feast]:

 • Oznámí položení koše
 • Zahlásí, když někdo začne vyklikávat koš
 • Vyhlásí jména všech, kteří klikli na koš vícekrát než je nutné a zároveň uvede i kolikrát na koš klikli
 • V rámci možností se snaží v oznamování omezit spam pokud někdo kliká na koš příliš.

Addon monitoruje použití [Cauldron of Battle] a [Big Cauldron of Battle]:

 • Oznámí položení kotle
 • Oznámí vypršení kotle
 • Vyhlásí jména všech, kteří si vzali více jak 1 flasku + uvede kolik flasek během toho vypili (interpretace je na ostatních)
 • [Od verze 1.5] Přidány horde verze cauldronů.

Addon oznamuje další menší specifické prohřešky:

Addon tiskne do hlavního chat framu (pouze viditelné majitelem addonu), kdo zahájil Role Check (standardně tuto informaci hra nevypisuje). [od verze 1.1]

Navíc addon automaticky odklikne každý Role Check iniciovaný člověkem, který není leader nebo assist a to dříve než se Role Check vůbec objeví. (bug již byl opraven Twinstar týmem)

O další potenciální hlášení podobného typu, které nejsou implementovány mi můžete napsat.

Addon by měl být taktéž schopný se domluvit mezi více hráči, kteří jej používají, aby přestupky hlásil pouze jediný (kvůli redukci spamu). Toto chování ještě nebude 100% odladěné a proto addon obsahuje možnost taktéž toto chování obejít, aby hráč hlásil vždy. [vylepšeno ve verzi 1.4]

Návod k instalaci:

 1. Složku GreghouseStyle ze staženého ZIPu zkopírujte do složky WorldOfWarcraft\Interface\Addons
 2. Spustit hru a přihlásit se
 3. Ujistit se, že je addon zatrhnutý (bude pravděpodobně na úplném konci seznamu)
 4. Enter World
 5. ???
 6. Profit !

Návod k použití:

Addon má prozatím ovládání nastavení založené na příkazech v chatu. Pro addon je vyhrazena zkratka /ghs, která v kombinaci s dalším příkazem vykoná určitou činnost.

Možné příkazy:

 • /ghs – zobrazí status addonu (zda je zapnuto skenování combat logu a eventů a zda je zapnutý override)
 • /ghs toggle nebo /ghs t – přepíná addon mezi zapnutým a vypnutým stavem
 • /ghs override nebo /ghs o – umožní vyhlašovat prohřešky i přesto, že hráč není zvolen vyhlašovatelem
 • /ghs party – zapíná/vypíná vyhlašování prohřešků je-li hráč pouze v Partě
 • /ghs raid – zapíná/vypíná vyhlašování prohřešků je-li hráč v raidu
 • /ghs ann – vypíše, kdo je aktuální vyhlašovatel prohřešků ve skupině
 • /ghs help – zobrazí dostupné příkazy

Příklad (do chatu napíšete): /ghs toggle

Nastavení addonu se mezi reloady nebo vypnutím hry standardně ukládá do složky WTF.

Download

VerzeDatum vydáníVerze klientaMD5 (checksum)
GreghouseStyle 1.54. 9. 20194.3.4c55312c57599df6a79395f32af4c1c3d
GreghouseStyle 1.419. 5. 20194.3.47c65b3cb14a91adbe3bd0ddf48269fa7
GreghouseStyle 1.34. 5. 20194.3.400136d7479ade3cac6bfd8591ff3c592
GreghouseStyle 1.218. 2. 20194.3.4b1264c0b35276847b164011ee820c0ea
GreghouseStyle 1.112. 1. 20184.3.4221048d08a3e97473b595ab7e0b0f080
GreghouseStyle 1.020. 4. 20174.3.4fcdd1818c3e881687058fa4be917b178

Závěrem

V případě, že se addon nebude chovat korektně, mě s relevantními informacemi kontaktujte nejlépe prostřednictvím PM zde na fóru, ale můžete i ve hře, máte-li na mě kontakt (často přímo na věži). Jak již bylo řečeno, s případnými podněty na rozšíření mě taktéž můžete kontaktovat, ale chci předeslat, že co se monitorování combat logu a dalších eventů týče, nehodlám addon přibližovat addonům jako je PhoenixStyle pro konkrétní encountery. Addon by měl sloužit na potlačení obecně nepatřičných praktik, které se v raidu vyskytují.