Zdravím Vás, uživatelé a fanoušci DXE!

Opět po delší odmlce se ozývám s hrstkou rozšíření, které jsem se rozhodl zahrnout do nové verze Deus Vox Encounters 3.3 – 7.

Novinky

Na základě nápadů od hráčů se přírůstku funkcí dočkal PvP modul. První „novou“ funkcí je mechanika z DBM, o které jsem já nevěděl, ale byl jsem osloven Karpagonem, zda by nebylo možné ji zahrnout do DXE. Jedná se o funkci automatického releasu spiritu po smrti v battlegroundech.

Automatic Release Spirit

Jak z názvu vyplývá, tato funkce za vás bude automaticky releasovat spirit, pokud umřete v battlegroundu, což je (na výjimky) velmi žádoucí provést co nejrychleji, neboť je možné minout okno, ve kterém se lidé v battlegroundech hromadně oživují.

Pro výše zmíněné výjimečné případy, kdy by člověk chtěl s releasem počkat, obsahuje DXE chatový příkaz (který lze z principu i namacrovat), který tuto funkci zapíná a vypíná:

/dxe autorepop

Ačkoliv jsem funkci implementoval po svém, dívaje se zpětně na kód DBM, je zřejmé, že oba autoři uvažovali podobně.

Dalším přírůstkem je funkce žádaná tímtéž hráčem a tou je:

Bases To Win

Tato funkce se principiálně taktéž vyskytuje v DBMku, ale já jsem se, i po prozkoumání zdrojového kódu a dle požadavku, rozhodl jít trochu jinou cestou. Tato funkce v DXE ukazuje během battlegroundů Arathi Basin a The Battle for Gilneas pod timerem battlegroundu bary, které, v případě, že hráčova strana prohrává, ukazují 2 údaje:

 • Kolik bází je třeba soupeři vzít, aby Váš tým vyhrál
 • Kolik bází je třeba získat pro sebe, aby Váš tým vyhrál

Tyto údaje je potřeba rozlišovat, protože situačně stačí druhou stranu jen krátce připravit o držení určité báze, aby dostávala méně bodů, a aniž bude báze přispívat naopak body Vaší straně a bude krátkou dobu „pod útokem“ a tedy nebude patřit technicky vzato nikomu, bude to stačit na Vaše vítězství.

Flag Pole Radar Circles

Poslední novinkou spojenou s PvP je drobná funkce související s battlegroundy s vlajkami a požádal mě o ni Zabijacik. S využitím funkce kruhů na radaru se nyní, bude-li hráč v držení vlajky, bude vykreslovat na radaru indikace triggeru, po jehož překročení se vlajka odevzdá.

Smysl této funkce je především proto, aby se mohl hráč držet co nejblíže této hranice a rychle vlajku odevzdat, ale nebýt natolik blízko, že již bude v triggeru stát, což (díky současnému fungování) vlajku odevzdat odmítne, dokud hráč z triggeru nevystoupí.

Entering LFG Bar

Je to již dlouhá doba, co nám developeři přidali 2-sekundovou prodlevu pro teleport do RDF, ale až teď mě napadlo, že bych pro tento účel mohl vytvořit dedikovaný bar, který by byl na stejném místě jako odpočet na RDF samotné. Výsledkem je vizuální odpočet, který Vám umožní se snáze vyhnout teleportu do RDF, protože když v moment teleportu (2 vteřiny poté, co všichni potvrdí pozvánku) je postava ve skoku nebo pádu, tak k teleportu nedojde. Čas od času se to hodí a i vizuálně mi to připadá přívětivé.

Raidy a Dungeony

Blacking Descent

Magmaw

 • Vylepšen cooldown timer pro Lava Parasity.
 • Přidán timer pro trvání Magmavova stunu po Massice Crashi.
 • Přidáno sledování HP Magmavovy hlavy, když je Magmaw napíchnutý.

Omnotron Defense System

 • Přidán radar circle pro Lightning Conductor.

Nefarian

 • Vylepšen timer Nefarianova přistání.
 • Přidán radar circle pro Explosive Cinders.
 • Přidán warning na kick Blast Novy
 • Vylepšen cooldown timer pro Explosive Cinders.
 • Cooldown timer pro Shadowblaze Spark nyní může být nastaven tak, aby se automaticky při castu Shadowflame Breath prodloužil na konec castu.
 • Přidán warning pro Shadowblaze Spark.

Firelands

Beth’tilac

 • Vylepšen cooldown timer pro příchod nových Spinnerů.
 • Přidán radar circle pro Widow’s Kiss.

Zul’Gurub

Wushoolay

 • Lightning Cloud upozornění už nebudou vyvolávat jednotky, které nejsou hráči.

Opravy

Automatic Role Selection

Nevím, jak moc si toho lidi všimli, ale já naprosto pokaždé, když jsem lognul RDF za tank/heal, procnul heal a já byl v tanku, tak v instanci po přehození do healu mi DXE automaticky změnilo roli z healu buď na nic nebo na tank. To pak občas způsobovalo vtipné situace, kdy si někdo (obvykle tank) všiml, že mají 2 lidi roli tanka nebo, že si heal všiml, že nevidí nikoho z rolí tanka, protože já za tanka měl naopak chybně přehozenou roli do healu, tedy byli 2 healeři a 0 tanků dle rolí.

Na každý pád, by toto mělo být od této verze již minulostí a výše popsaná chyba by se stávat již neměla.

Ultraxion Hour of Twilight Priorities bug

Tímto zdravím hráče Dullso a hlásím, že jsem konečně přišel na příčinu toho, proč nastavení priorit pro Hour of Twilight kolabovalo a učinil jsem tomu přítrž. Sice se to nestavení neupdatne na první dobrou ideálně (marná sláva takto UI principiálně fungujou), ale alespoň nebude nutné nastavení zavírat a znovu otevírat. 🙂

Battlegroundy

Strand of the Ancients

 • Přidán timer pro remízu.

DOWNLOAD verzi 635 | 3.3 – 7 (Soubor ZIP)​

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *