Ačkoliv jsem původně tušil, že to s prioritama pro Ultraxiona nebude tak snadné, vytvořil jsem do DXE pouze naivní řešení, které předpokládalo, že se 3 skupiny lidí budou vzájemně střídat a každý určený automaticky ví, který použije cooldown. Skutečnost je ovšem jiná a složitější a tak jsem na žádost několika z Vás celý systém předělal.

Pomocí nového systému nastavení priorit lze nově nastavit přímo pro konkrétní Hour of Twilight (celkem 7 castů) kdo jej bude „soakovat“, jaký cooldown na to použije a je-li to cooldown externí, tak kdo tento cooldown castí.

Výčet dostupných cooldownů je inkluzivní, tedy je v addonu přesně definováno které se mají nabízet. Chybí-li tam tedy varianta, kterou byste rádi nastavili, kontaktujte mě. Dostupné cooldowny jsou filtrovány dle toho, jaká classa a role a v raidu přítomna. Vidí-li addon priesta healera, bude nabízet odpovídající healerské cooldowny (addon nerozlišuje mezi talentovými specy), vidí-li priesta dps, bude ukazovat Disperzi. Podobně tomu je u paladinských Hand of Sacrifice. Je-li v raidu pouze jeden paladin, může být nastaveno, že obdrží Hand of Sacrifice v kombinaci s předdefinovaným vlastním cooldownem (Divine Protection nebo Barkskin) jiný hráč. Jsou-li v raidu paladini 2 a více, můžou Hand of Sacrifice používat jeden na druhého. Mělo by taktéž platit, že není-li možnost vybírat, kdo bude cooldown castit (cooldown hází člověk sám na sebe nebo je zdroj cooldownu v raidu pouze jeden), je automaticky vybrán odpovídající člověk.

V předem definovaný odstup v sekundách před začátkem castu Hour of Twilight se stejně jako u předchozí verze zobrazí raid warning oznamující jména lidí, kteří na hour of Twilight zůstávají, jaké na to použijí cooldowny a případně v závorce, kdo ty cooldowny bude castit. Uživatelé DXE mají tyto raid warningy možnost filtrovat, aby je neviděli (případně z raid warningů vyfiltorvat pouze své jméno) a místo toho se jim budou rozesílat specificky DXE warningy, že buď oni zůstávají na Hour of Twilight nebo mají někoho na Hour of Twilight nabuffovat cooldownem.

Tyto warningy jsou ve DXE separátně, čili lze pro ně nastavovat klasicky vlastní zvuky nebo barvy.

Další maličkost, která přibila je sledování HP Burning Tendonů na Spine of Deathwing. Pane od DXE bude nyní zobrazovat HP těchto Tendonů a to i poté, co Tendon opět přitáhne back plate. Využitelnost tohoto je především pro heroic.

Na obrázku výše můžete vidět v jakém stavu uvidíte HP Tendonu poté, co se back plate zavře. Lze si také všimnout nové ikony nahoře vpravo. Tato ikona bude pro snazší spouštění pull timerů. Používá-li člověk na „DBM pull“ jedno macro, tak tohle tlačítko dělá prakticky totéž na levé kliknutí. Na pravé kliknutí pak lze vybrat z vlastního seznamu jiných časů pullů případně breaků.

Změny v této verzi byly především na základě připomínek od Vás. Přejete-li si tedy zlepšit nějakou konkrétní věc, neváhejte mě kontaktovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *