Po nějaké době Vás opět zdravím a přináším novou verzi, která ale bude přinášet především opravy, než spektakulární novinky 🙂 Pojďme na to!

Madness of Deathwing

Radar Lines

Především se snad definitivně povedlo opravit Radar lines u Madness of Deathwing. Vzhledem k tomu, jak systém funguje bych rád objasnil některé detaily.

Detekce toho, na které straně je na dané platformě chapadlo probíhá pouze na základě toho, ke které pozici je blíž hráč označen rolí tanka, který dostane od chapadla melee útok (nebo miss melee útokem). Je proto důležité, aby měl tank svou roli nastavenou. Dalším zádrhelem je, že na některých platformách (např. u Ysery) jsou chapadla tak blízkou u sebe, že tank může stát na maximální melee range, dostávat od chapadla útoky, ale být blíž pozici druhého chapadla. V takovém případě bude ukazovat addon na opačnou stranu. Proces výběru chapadla ale funguje kontinuálně a nejlepší odhad je vždy takový, kde hráč je potenciální pozici chapadla nejblíž. V praxi to znamená to, že když omylem tanka uhodí chapadlo z takové vzdálenosti, že to addon vyhodnotí jako to druhé chapadlo, není nic ztraceno a stačí dostat se ke správnému chapadlu dostatečně blízko.

K tomu účelu se konkrétně a pouze tankovi vykreslují na radar kruhy, které vyznačují zónu o pozice obou chapadel, do které když tank vstoupí a chapadlo se po něm melee ožene, dojde k aktualizaci na danou pozici chapadla. To, na jakých pozicích může dojít k omylu poznáte také díky radar kruhům, protože se prostě budou překrývat.

Nové timery

Tímto zdravím hráče Werrna, abych mu sdělil, že od nové verze jsou součástí DXE modulu pro Madness taktéž 2 nové timery.

První je timer cooldownu na Crush od chapadla. Snad tobě i dalším bude k užitku.

Druhým je timer pro dopad Elementium Bolt i se zapnutým audio odpočtem. Údajně je pro některé lidi lepší slyšet audio odpočet pro wipe 😀

Optimalizace

Spolu s opravou Madness radar lines, jsem provedl v modulu pro Dragon Soul i jinde (v DS to ale bude mít největší efekt) menší optimalizace, které by měly přidat pár FPS.

Warmaster Blackhorn

Twilight Onslaught Priorities

Ač jsem na začátku uváděl, že úžasné novinky v nové verzi nejsou, přece jen tu menší novinku mám. Jedná se o funkci, o kterou mě požádal hráč Veras a to konkrétně možnost předem rozdělit použití cooldownů proti Twilight Onslaught v encounteru s Warmasterem Blackhornem podobně, jak je tomu u Ultraxiona.

Za jeho spolupráce jsem tady tuto funkcionalitu přidal a její nastavení, ne nepodobné tomu u Ultraxiona, můžete vidět výše.

Každý Twilight Oslaught může (ale nemusí) mít přiděleného hráče a daný cooldown. Tento seznam je pak možné vypsat pomocí tlačítka nahoře. Přicházející Twilight Onslaught a jeho pořadí lze sledovat pomocí DXE, kdy jak warning tak timer pořadí ukazuje v závorce. Zároveň ale takové addon rozesílá upozornění podobně jako u Ultraxiona přímo dalším uživatelům DXE, kterým to vyvolá speciální warning a taktéž je odesláno upozornění do Raid Warningu.

Je zřejmé, že se na tom časem najdou nedostatky případně i chyby, ale už bude asi na Vás to vyzkoušet. Podobně jako u Ultraxiona se funkce zapíná přes Announce a jako výchozí je pro všechny vypnuta.

Nastavení priorit pro Ultraxiona a pro Warmastera Blackhorna Vás pak navíc bude upozorňovat, pokud a kteří lidé nemají nastavené role (tank / heal / dps), aby addon dokázal správně nabídnout spelly, nebo funkce nebude zaplá v Announcích.

Současně s touto novinkou jsem i trochu, ale jen trochu, vylepšil funkci odesílání těchto i Ultraxionových priorit do chatu (na screenshotu pomocí tlačítka „Send Setup Priorities as a Raid message„.

Ultraxion

V souvislosti s funkci nastavování prioritních cooldownů bych rád pozdravil Efana a vzkázal, že od této verze již bude výběr lidí pro Hour of Twilight vycházet z jejich jména, což by mělo odstranit chaos, který mohl nastat poté, co se někteří lidé v raidu vystřídali nebo odešli.

Hagara the Stormbinder

Radar

Zároveň jsem na jeho popud dal trochu větší dynamiku radaru u Hagary, kde bylo původně možné (tak jako na libovolném bossovi) si nastavit vzdálenost, na kterou bude radar ukazovat. Někteří bossové mají vzdálenost přednastavenou tak, aby vyhovovala konkrétním spellům, které se u nich vyskytují. U Hagary ale bylo toto nastavení kvůli přidání nové funkce s Radar kruhy na Frostflake ignorováno a nastaveno vždy na 42 yardů (kvůli rangi dispelu). To ale znemožnilo využívat radar pro Lightning fázi.

Nyní, ale pevně stanovený 42 yardový radar (který taktéž nezčervená, když do něj jiní hráči vstoupí, protože to není jeho účel v dané chvíli) se aktivuje pouze s Frost fází a po ní se automaticky deaktivuje. V mezi čase je pak použita radarová vzdálenost, kterou si hráč sám zvolí (výchozí je 10 yardů).

DOWNLOAD verzi 635 | 3.3 – 5 (Soubor ZIP)​

Závěrem

Snad jste na opravy nečekali příliš dlouho a věřím, že pokud by se našlo něco dalšího, co byste rádi v addonu viděli, tak mi dáte vědět 😉

One thought on “Deus Vox Encounters 3.3 – 5

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *