DOWNLOAD HoloFriends (+ ignore warning)

Autor:  Zappster

Zajímavý addon, rozšiřující možnosti přidávání přátel a ignore lidí nad základní možnosti. Umožňuje lidi dělit do kategorií (jak přátele, tak ignore) a hlavně přidávat lidi do těchto seznamů i nad limit, stanovovaný hrou. Seznamy jsou poté uloženy lokálně, což vede k určitým omezením (nelze sledovat online status většího množství lidí, než je limit.

Rozhodl jsem se využít schopnosti addonu pamatovat si poznámky u hráčů (i těch z ignore listu) a přidal jsem addonu schopnost upozornit hráče na to, když se do party nebo raidu přidá nebo odejde člověk z jeho ignore listu a vypíše se i zaznamenaná poznámka.

[NOVĚ] Se upozornění týká i poznámek hráčů s friend listu.

Běžně se stává, že má člověk v ignore lidi, se kterými by si nepřál chodit dungeony, ale protože ignore list jen tlumí výstupy, ale nezabraňuje např. RDF, aby složila partu z lidí, které má hráč v ignore, bylo by vhodné hráče speciálně upozornit. On se pak může dle poznámek u daného hráče rozhodnout, zda chce v dungeonu pokračovat, případně ví, na co si má dát pozor.