Vážení hráči a uživatelé DXE,

u příležitosti startu nového fresh Cataclysm realmu jsem se rozhodl uvolnit další update DXE. Tento update obsahuje zejména 2 věci:

 1. Kolekci oprav a vylepšení od posledního updatu
 2. Alternativní verzi pro fresh realm.

Vzhledem k tomu, že jsou některé timery na patchi před 4.2 jiné než jaké byly později, bude to pro hráče, kteří chtějí chodit na obou realmech tytéž raidy trochu pracnější, ale udělal jsem to tak, aby to nebylo zbytečně složité ani pro Vás ani pro mě. Proto, podobně jak tomu bylo v minulosti s realmem Apollo 2, budou k dispozici 2 varianty DXE. Ta základní je určena pro patch 4.3 a tedy realm Apollo. Druhá varianta bude určena pro Apollo 3. Obě varianty obsahují kompletní addon a jsou z většiny stejné. Jediné rozdíly by měly plynout z rozdílných timerů (popř. mechanik), které se mezi patchi na obou realmech liší.

V praxi to znamená, že se budou oba balíky dát do určité míry zkombinovat a to tak, že hráč, který hraje Dragon Soul na Apollu a Tier 11 na Apollu 3 by měl použít verzi určenou pro Apollo 3 (tentokrát jsou součástí i moduly na budoucí dungeony a raidy). Takový hráč ale musí mít na paměti, že pokud by šel na Apollu s patchem 4.3 raidy Tier 11, tak nemusí timery sedět, protože má DXE pro Apollo 3. Pak tedy může použít (byť dočasně) verzi pro Apollo. Věřím, že toto bude nastávat výjimečně.

Nyní tedy konkrétněji ke změnám, které se NETÝKAJÍ kompatibility s Tier 11 raidy.

Yor’sahj

Výběr vyhlašovatele

Jelikož jsem si všiml, že občas dojde ke kolizi uživatelů DXE, kde by víc chtělo vyhlašovat nebo naopak by někdo chtěl, ale jiný má prioritu díky svému ranku, tak jsem zkusil implementovat do modulu pro Yor’sahje a také podporu jádra addonu pro to, aby se mezi sebou DXE vždy domluvily. Mělo by to fungovat obdobně jako mechanika, která zabraňuje více lidem s DXE hlásit určité hlášky o selhání achievementu apod.

Navíc by se měl aktuální vyhlašovatel zobrazovat v Options v modulu pro Yor’sahje, aby bylo předem vědět kdo to je. Je důležité uvést, že grafika Options se nemůže aktualizovat sama od sebe ale pouze když uživatel např. přejde mezi záložkami, čímž se načtou aktuální data. Pokud tedy dojde při výběru vyhlašovatele ke změně během toho, co má hráč Options otevřené, tak tu změnu neuvidí, dokud např. nepřejde mezi aktuální záložkou a jinou a zpátky.

Ultraxion

 • Priority pro Hour of Twilight se již nebudou vyhlašovat po posledním Hour of Twilightu.
 • Opraven 3. a každý následující Fading Light timer po každém Hour of Twilight, jež se nezobrazovali.
 • Druid nyní může mít nastaven Survival Instincts jako soak spell na Hour of Twilight v Prioritách za každou roli (doteď pouze pro tanky).

Warmaster Blackhorn

 • Upraven Sapper timer tak, aby fungoval i lidem s ElvUI.

Maloriak

 • Přidány warningy pro jednotlivé fáze.
 • Upraveny barvy a ikony některých warningů, odpočtů a timerů.
 • Odpočet pro první fázi má nyní na normálu jinou ikonu, než na heroicu.
 • Opraven text pro Release Aberrations warning.
 • Storm Cooldown timer se nyní zruší, když boss přejde do černé fáze.

Peroth’arn

 • Fel Flame kruhy na radaru zmizí jakmile začne mezifáze.

Ozruk

 • Timer pro Paralize se již nezobrazuje na normálu.

Vylepšení

Options

 • Přidáno nastavení ikon pro Warning Anchor.

Core

 • Přidána synchronizační mechanika pro miscellaneous nastavení modulů.
 • Vylepšeno sdílení filtrovacích nastavení mezi uživateli DXE.

Opravy

Pane

 • Opraveno skládání resp. řazení barů.

Alerts

 • Opraven speciální resurrection timer.
 • Opraveno aktualizování sparky na odpočtech.
 • Opraveno aktualizování popisku heal absorb barů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *