Ve verzi 3.2 – 8 přidány další maličkosti jako ikony u alertů v Options (nastavení).

Doufám, že to zjednoduší orientaci mezi jednotlivými spelly.

Další novinkou je zásadní předělání mechaniky instrukcí pro zvládání určité kombinace Ooz na Yor’sahjovi. Původní varianta dávala možnost zvolit si instrukce, které se zobrazí po určité prodlevě poté, co je určitá kombinace Ooz vyvolána. Tento postup měl nevýhodu v tom, že pokud se Ooza nezabila, tak instrukce neseděly a, co je horší, když se zvolila jiná prioritní Ooza v nastavení priorit, tak se předpokládalo, že si člověk sám dané instrukce přepíše. Po pozorování pár raidů na streamech jsem dospěl k názoru, že to je nepřípustně složité.

Nový systém tedy funguje následovně. DXE obsahuje instrukce ke zvládnutí VŠECH kombinací barev, které můžou nastat. Tyto instrukce lze v případě potřeby v záložce Ooze Priorities přepsat na libovolný vlastní text. Nyní tedy zobrazený raid warning, který ve výchozím nastavení instrukcí obsahuje vždy i raid ikony, která naznačují, které Oozy byly absorbovány, vychází přímo z kombinace barev, kterou boss absorboval nebo absorbuje. Raid Warning je zaslán v jednom ze dvou momentů:

  1. Libovolná Ooza je zabita (jsou zobrazeny instrukce na zbývající barvy)
  2. Boss absorbuje všechny vyvolané Oozy (jsou zobrazeny instrukce pro kompletní sestavu)

Instrukce se pochopitelně nemají brát jako slovo boží. Snažil jsem se je psát věcně, ale je pochopitelné, že mají přednost vždy instrukce na TSku / Discordu. Abych to shrnul, stejně jako na začátku, stačí mít nastavenou prioritní Oozu na kill a instrukce ke zvládání konkrétní kombinace si Raid Leader přepíše pouze, když mu ty výchozí nevyhovují. DXE se pak postará o zobrazení těch správných instrukcí automaticky.

Taktéž, jak je zřejmé z obrázku výše, jsem k některým specifickým nastavením přidal možnost Resetu (u těch textů to má značné využití).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *